Sklep z odczynnikami chemicznymi

Odczynniki chemiczne – substancje kojarzone przez większość ludzi, zapewne jeszcze z lekcji chemii, to jedne z podstawowych narzędzi pracy każdego chemika i wielu naukowców z innych dziedzin. Odczynnikiem chemicznym nazywa się pojedynczy związek chemiczny będący mieszaniną lub roztworem kilku związków chemicznych. Choć niegdyś z odczynników korzystać mogli wyłącznie naukowcy i nauczyciele w szkolnych laboratoriach, dziś dostęp do nich jest o wiele łatwiejszy – wystarczy przejrzeć ofertę sklepów takich jak n2o3.com, by znaleźć całą masę bezpiecznych do użytku, wysokich jakościowo, legalnych odczynników chemicznych. Czym są i jak się je stosuje w warunkach laboratoryjnych?

Odczynniki chemiczne – charakterystyka

Jak już zostało wspomniane, odczynnikiem chemicznym nazywa się pojedynczy związek chemiczny będący mieszaniną lub roztworem kilku różnych związków chemicznych. Choć produkcja odczynników w warunkach laboratoryjnych jest możliwa, większość placówek naukowych wykorzystuje dziś w swoim laboratorium gotowe do kupienia ilości odczynników. Odczynniki wykorzystuje są dziś do wszelkiego rodzaju prac naukowo-badawczych i pomiarowych, a także w preparatyce i podczas produkcji innych substancji chemicznych.

Odczynniki chemiczne charakteryzują się przede wszystkim czystością substancji – każdy odczynnik może mieć określoną czystość, zmierzone zanieczyszczenia, odpowiedni sposób konfekcji, a także wyznaczony okres przydatności. Jednocześnie więc ten sam związek chemiczny może być określany w różny sposób i stanowić szereg różnych odczynników, różniących się między sobą na przykład  czystością, stężeniem tego samego związku w danym rozpuszczalniku, sposobem granulacji, czy precyzją porcjowania.

Podział odczynników chemicznych

laboratory pipette wiith test tubeZe względu na stopień czystości substancji, odczynniki chemiczne można podzielić na odczynniki techniczne, czyste, czyste z przeznaczeniem do analiz oraz spektralnie czyste. W analizie chemicznej obowiązuje reguła nakazująca bezwzględnego używania odczynników czystych, czułych i specyficznych. Pojęcie czułości jest istotnym kryterium – czułość reakcji analitycznej oznacza, że dana ilość rozpuszczalnika zawiera określoną masę jonów, które wchodzą w reakcje z konkretnym odczynnikiem, czego efekt jest łatwy do zaobserwowania – przy wyższej czułości efekt byłby niezauważalny. Istotne w kontekście rozpuszczalników jest również pojęcie wykrywalnego minimum i granicznego rozcieńczenia, bo to za ich pomocą opisuje się ilościową czułość reakcji. Graniczne rozcieńczenie to określenie na najmniejsze wykrywalne za pomocą danego odczynnika chemicznego stężenie jonu. Minimum wykrywalne to z kolei najmniejsza ilość danych jonów potrzebna do ich ujawnienia w analizie jakościowej.

Drugim możliwym kryterium podziału odczynników chemicznych jest ich zastosowanie, które dzieli odczynniki na charakterystyczne, grupowe, maskujące, selektywne, oraz specyficzne. Odczynniki charakterystyczne umożliwiają rozgraniczenie określonej grupy analitycznej na pojedyncze jony, odczynniki grupowe, w wyznaczonych warunkach, ujawniają zdolność wytrącania pewnej grupy jonów z roztworu oraz umożliwiają rozkładanie jonów mieszczących się w roztworze na konkretne grupy analityczne, odczynniki maskujące wyłączają przeszkadzające jony z brania udziału w reakcjach oznaczania lub wykrywania, odczynniki selektywne pozwalają na podobne reakcje z konkretną grupą jonów, a odczynniki specyficzne w pewnych warunkach dają reakcję wyłącznie z wybranym jonem, dzięki czemu możliwe jest wykrycie jego obecności w mieszaninie.

Odczynniki chemiczne można podzielić także ze względu na ich stan skupienia, a więc odczynniki stałe, ciekłe i gazowe.

Podstawowe przykłady odczynników chemicznych

Najpopularniejszymi odczynnikami chemicznymi występującymi w większości laboratoriów chemicznych są między innymi kwas siarkowy, nadtlenek wodoru, wszelkiego rodzaju toksyny i związki toksyczne, polimery, a także różnorodne stopy metali. Najbardziej znane i najczęściej wykorzystywane odczynniki chemiczne stanowią podstawę różnych działań produkcyjnych i są wykorzystywane na co dzień nie tylko w laboratoriach, ale i w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, i farmaceutycznym.