Leki ze sklepów internetowych a wydatki

Kupowanie medykamentów za pomocą e-commerce stało się już naturalnym rywalem działalności aptek stacjonarnych. Sklepy z lekami, suplementami diety czy akcesoriami medycznymi przeżywają wyjątkowe oblężenie. Jakie są tego powody? Oferują szerszą paletę produktów w lepszych cenach, szybki czas dostawy i w dodatku pozwalają przeglądać leki tak długo jak tego chcemy, bez rozmowy z farmaceutom. Samodzielne decydowanie o przyjmowaniu leków nie należy jednak do rozsądnych decyzji, mimo to Polacy chętnie sięgają do myszek i klawiatur aby zrobić zakupy w sieci. Zobaczmy jak kształtują się wydatki ponoszone na lekarstwa z internetu.

Koszty leków są istotnym elementem składowym wydatków na zdrowie, ale obciążenia systemów ochrony zdrowia z tego tytułu są w poszczególnych krajach bardzo zróżnicowane. Wydatki na leki są wyrazem zarówno bezpośrednich obciążeń gospodarstw domowych, jak i odzwierciedleniem prowadzonej przez państwo polityki lękowej, znajdującej wyraz w funkcjonującym w danym kraju systemie refundacji leków. Kto i ile wydaje na leki w krajach OECD? Jak w porównaniu z innymi państwami wypada Polska?

Średnie wydatki na leki w krajach członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynosiły w 2014 r. średnio 561 dolarów na osobę, wg parytetu siły nabywczej – PPP (w 2012 r. – 512 dolarów). Najwięcej na leki przeznaczono w USA – prawie 1015 dolarów, w Kanadzie 800 dolarów, a kolejne miejsca — z wydatkami od 560 do 680 dolarów zajęły Grecja, Francja, Belgia, Hiszpania, Niemcy oraz Włochy. Na przeciwnym biegunie – z wydatkami na artykuły farmaceutyczne wynoszącymi 300 dolarów lub mniej na osobę znalazły się Dania – 301, Polska – 278, Nowa Zelandia – 222 i Meksyk – 176 dolarów.

Tabletki

Średni udział funduszy prywatnych w finansowaniu leków w krajach OECD wyniósł w 2011 r. 48 proc, ale ich zróżnicowanie było znaczne: od 90 proc. w Meksyku, 76 proc. w USA i ponad 70 proc. w Polsce oraz Kanadzie – do mniej niż 16 proc. w Luksemburgu i poniżej 10 proc. w Grecji.

Najwyższy udział kosztów leków w wydatkach na ochronę zdrowia charakteryzował kraje postsocjalistyczne: Słowację i Węgry (ponad 30 proc.) oraz Polskę (27 proc), a także Koreę i Meksyk (powyżej 25 proc). Najniższy — poniżej 10 proc. udział był w Danii, Luksemburgu i Norwegii. Wydatki na artykuły farmaceutyczne w relacji do PKB w 2014 r. w krajach OECD wynosiły 0,5-2,5 proc. Najniższy – sięgający poniżej 1 proc. wskaźnik charakteryzował Norwegię, Luksemburg i Danię; najwyższy – powyżej 2 proc. Węgry, Słowację i Portugalię.